محصولات

ماشين سازي » خط تولید اتوماسیون
خط توليد اتوماسيون    خط توليد اتوماسيون

شرکت کیمیا صنعت در سال 1389 طراحی خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست بصورت اتوماسیون را آغاز نمود و در حال حاضر ساخت این ماشین الات با امکانات داخلی امکان پذیر می باشد. تفاوت عمده این خط تولید با خط تولید دستی (سنتی) در ظرفیت تولید آن می باشد.
در این خط 250 مترمربع محصول سنگ مصنوعی سمنت پلاست در یک شیفت کاری تولید می شود. کلیه بارگیری مواد داخل میکسر ها و تخلیه و خروج مواد درون قالبها بصورت ماشینی انجام می شود.
در این خط تولید بیش از 300 نوع محصول سنگ مصنوعی سمنت پلاست قابلیت تولید دارد .
حداقل فضای مورد نیاز برای این خط تولید با احتساب انبار مواد اولیه و محصول نهایی 600 مترمربع می باشد و برق مصرفی آن حداقل 50 آمپر سه فاز می باشد.