محصولات

قالب سنگ مصنوعی » سایر قالب هاي کامپوزیتی
فلاورباکس   فلاورباکس

فلاورباکس
ابعاد : 45*120 سانتیمتر (2 عدد)
50*135 سانتیمتر (1 عدد)
50*45 سانتیمتر (2 عدد)
نوع : فرمینگ
قرنیز گیسو   قرنیز گیسو

قالب قرنیز گیسو
کد : 3034
ابعاد : 14*100سانتیمتر
نوع قالب : فرمینگ
قالب قرنیز نیلوفر   قالب قرنیز نیلوفر

قالب قرنیز نیلوفر
کد : 3034
ابعاد : 15*100- 15*120 سانتیمتر (2 سایز)
نوع قالب : فرمینگ
قالب بسم اله   قالب بسم اله

قالب بسم اله
کد قالب : 3011
ابعاد : 38*43 سانتیمتر
نوع قالب : فرمینگ
قرنیز رومی   قرنیز رومی

قالب رومی (شیاردار)
کد : 3034
ابعاد : 12*100سانتیمتر
نوع قالب : فرمینگ
قالب مینیاتور   قالب مینیاتور

قالب مینیاتور
کد قالب : 3004
ابعاد : 43*95 سانتیمتر
نوع قالب : فرمینگ
قرنیز کمان   قرنیز کمان

قالب قرنیز کمان
کد : 3034
ابعاد : 8*96 سانتیمتر
نوع قالب : فرمینگ
قرنیز پارادایس   قرنیز پارادایس

قالب قرنیز پارادایس
کد : 3034
ابعاد : 10*90 سانتیمتر
نوع قالب : فرمینگ
قالب فروهر   قالب فروهر

قالب فروهر
کد : 3011
ابعاد : -
نوع قالب : فرمینگ
قالب سرباز هخامنش   قالب سرباز هخامنش

قالب سرباز هخامنش (چپ و راست)
کد : 3007
ابعاد : 45*80
نوع قالب : فرمینگ
قالب قرنیز ورساچ   قالب قرنیز ورساچ

قالب قرنیز ورساچ
کد : 3034
ابعاد : 15*100 - 15*120 سانتیمتر (2 سایز)
نوع قالب : فرمینگ
قالب زیر پله ساده - چرمی- طرح چوب   قالب زیر پله ساده - چرمی- طرح چوب

قالب زیر پله ساده-چرمی- طرح چوب (3 طرح)
کد : 3006
ابعاد : 15*100 -15*120 سانتیمتر (2 سایز)
نوع قالب : فرمینگ

« بعدي قبلي »