محصولات

قالب سنگ مصنوعی » قالب های لاستیکی
قالب جدول گیشنیزی   قالب جدول گیشنیزی

قالب جدول گیشنیزی
کد : 3000
ابعاد : 7*25*50
نوع قالب : لاستیکی
قالب نمای سورنا   قالب نمای سورنا

قالب نمای سورنا
کد : 5006
ابعاد : 14*57
نوع قالب : لاستیکی
قالب نمای ویدا   قالب نمای ویدا

قالب نمای ویدا
کد : 5005
ابعاد : 9.5*42 (14 قطعه)
ابعاد : 9.5*27 (2 قطعه)
ابعاد : 9.5*15 (2 قطعه)
نوع قالب : لاستیکی
تعداد در ست: 18 عدد
قالب آذین   قالب آذین

قالب آذین
کد: 5004
ابعاد: 9.5*42 (12 قطعه)
ابعاد: 9.5*26.5 (2 قطعه)
ابعاد: 9.5*14.5 (2 قطعه)
نوع قالب: لاستیکی
تعداد در ست: 16 عدد
قالب دور درختی   قالب دور درختی

قالب دور درختی
کد : 5002
نوع قالب : لاستیکی
قالب کفپوش موج   قالب کفپوش موج

قالب موج
کد : 151
تعداد در متر مربع: 24 عدد
نوع قالب : لاستیکی
قالب آبرو   قالب آبرو

قالب آبرو
کد : 5001
ابعاد : 25*35 سانتیمتر
نوع قالب : لاستیکی
قالب دکوراتیو خشن   قالب دکوراتیو خشن

قالب دکوراتیو خشن
کد : 5003
ابعاد : 20*60
نوع قالب : لاستیکی
تعداد در مترمربع : 8.3 عدد
قالب جدول   قالب جدول

قالب جدول هخامنش، کنگره، شیاردار، ساده، مشبک
کد : 3000
ابعاد : مختلف
نوع قالب : لاستیکی
قالب زنجیری   قالب زنجیری

قالب زنجیری
کد : 4026
ابعاد : 40*40
نوع قالب : لاستیکی
تعداد در مترمربع : 6.25 عدد