محصولات

مواد اولیه » رزین پلیمری
رزین پلیمری KS450   رزین پلیمری KS450

رزین پلیمری برای مصرف دربتن آماده، کارخانه های بتن پیش ساخته و تولید بتن های توانمند که انتظار کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب میرود طراحی شده است.
این محصول فاقد کلر بوده ومطابق با استاندارد ASTM C-494 TYPE A & F و سایر استانداردهای بین المللی تولید میگردد و با انواع سیمان ها سازگار است.
کاربردها
خاصیت عالی پخش کنندگی سیمان توسط رزین پلیمری ، آن را تبدیل به افزودنی ایده آل برای صنایع بتن آماده و بتن پیش ساخته نموده است. به خصوص در طرح هایی که نسبت آب به سیمان خیلی کم است. این خاصیت امکان تولید بتن هایی با مقاومت های اولیه و دراز مدت بسیار فشرده می باشند. این ویژگی ها ( توسعه مقاومت ) امکان صرفه جویی در انرژی عمل آوری با بخار در کارخانه های قطعات پیش ساخته را به وجود می آورد.
برخی ویژگی های این محصول به شرح زیر می باشد :
_ کارآیی بسیار خوب، بدون جداشدگی و آب انداختگی
_ نیاز به لرزاندن کمتر
_ بتن ریزی و متراکم نمودن آن
_ کاهش نیروی انسانی مورد نیاز
_ بهبود سطح نهایی کار
بسته بندی
رزین پلیمری در سه نوع بسته بندی به بازار ارائه میگردد: مخازن 1100 کیلوگرمی، بشکه های 220 کیلویی و گالن های 29 کیلوگرمی
از آنجا که این رزین محلول در آب می باشد و حدود 50 درصد وزنی آن را آب تشکیل میدهد، لذا از لحاظ حمل و نقل در رده بندی غیر خطرناک و غیر قابل اشتعال قرار دارد.
ویژگی ها
شکل ظاهری : مایع غلیظ
رنگ : قهوه ای کمرنگ
وزن مخصوص : 1.06و 1.13 گرم در سانتیمتر مکعب در 20 درجه سانتیگراد
عدد قلیلیی : 1±7
گرانروی : حدود 500 سانتی پوآز
حمل و نقل : در رده بندی غیر خطرناک و غیر قابل اشتعال
تاثیر بر بتن سخت شده
_ افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه
_ افزایش مقاومت خمشی
_ مدول الاستیته بیشتر
_ مقاومت بهتر در برابر کربناسیون
_ نفوذ پذیری کمتر
_ مقاومت بهتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی
_ کاهش انقباض وخزش
مقادیر مصرف
مصرف متداول رزین پلیمری KS450 بین 0.8 تا 1 لیتر برای 100 کیلو گرم سیمان ( مواد سیمانی ) می باشد. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایشات کارگاهی مجاز است.
انبار داری
رزین پلیمری بایستی در ظروف اصلی خود و دمای 25+ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در صورت یخ زدن می توانید آن را به آرامی گرم نموده و هم بزنید تا دوباره بازیافت شود.
عدم رعایت شرایط انبار داری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر از روش انبار داری مناسب با بخش فنی دفتر کیمیا صنعت تماس حاصل نمایید.رزین پلیمری KS150   رزین پلیمری KS150

رزین پلیمری برای مصرف دربتن آماده، کارخانه های بتن پیش ساخته و تولید بتن های توانمند که انتظار کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب میرود طراحی شده است.
این محصول فاقد کلر بوده ومطابق با استاندارد ASTM C-494 TYPE A & F و سایر استانداردهای بین المللی تولید میگردد و با انواع سیمان ها سازگار است.
کاربردها
خاصیت عالی پخش کنندگی سیمان توسط رزین پلیمری ، آن را تبدیل به افزودنی ایده آل برای صنایع بتن آماده و بتن پیش ساخته نموده است. به خصوص در طرح هایی که نسبت آب به سیمان خیلی کم است. این خاصیت امکان تولید بتن هایی با مقاومت های اولیه و دراز مدت بسیار فشرده می باشند. این ویژگی ها ( توسعه مقاومت ) امکان صرفه جویی در انرژی عمل آوری با بخار در کارخانه های قطعات پیش ساخته را به وجود می آورد.
برخی ویژگی های این محصول به شرح زیر می باشد :
_ کارآیی بسیار خوب، بدون جداشدگی و آب انداختگی
_ نیاز به لرزاندن کمتر
_ بتن ریزی و متراکم نمودن آن
_ کاهش نیروی انسانی مورد نیاز
_ بهبود سطح نهایی کار
بسته بندی
رزین پلیمری در سه نوع بسته بندی به بازار ارائه میگردد: مخازن 1100 کیلوگرمی، بشکه های 220 کیلویی و گالن های 29 کیلوگرمی
از آنجا که این رزین محلول در آب می باشد و حدود 60 درصد وزنی آن را آب تشکیل میدهد، لذا از لحاظ حمل و نقل در رده بندی غیر خطرناک و غیر قابل اشتعال قرار دارد.
ویژگی ها
شکل ظاهری : مایع غلیظ
رنگ : قهوه ای کمرنگ
وزن مخصوص : 1.02و 1.06 گرم در سانتیمتر مکعب در 20 درجه سانتیگراد
عدد قلیلیی : 1±7
گرانروی : حدود 490 سانتی پوآز
حمل و نقل : در رده بندی غیر خطرناک و غیر قابل اشتعال
تاثیر بر بتن سخت شده
_ افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه
_ افزایش مقاومت خمشی
_ مدول الاستیته بیشتر
_ مقاومت بهتر در برابر کربناسیون
_ نفوذ پذیری کمتر
_ مقاومت بهتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی
_ کاهش انقباض وخزش
مقادیر مصرف
مصرف متداول رزین پلیمری KS150 بین 1.3 تا 1.5 لیتر برای 100 کیلو گرم سیمان ( مواد سیمانی ) می باشد. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایشات کارگاهی مجاز است.
انبار داری
رزین پلیمری بایستی در ظروف اصلی خود و دمای 25+ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در صورت یخ زدن می توانید آن را به آرامی گرم نموده و هم بزنید تا دوباره بازیافت شود.
عدم رعایت شرایط انبار داری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر از روش انبار داری مناسب با بخش فنی دفتر کیمیا صنعت تماس حاصل نمایید.