محصولات

قالب سنگ مصنوعی » قالب کفپوش پازلی کامپوزیتی
قالب پازلی نرسو   قالب پازلی نرسو

کد : 5002
تعداد در متر مربع: 22 عدد
نوع : وکیوم فرمینگ
قالب پازلی تاج   قالب پازلی تاج

کد : 5004
تعداد در مترمربع : 21 عدد
نوع : وکیوم فرمینگ
قالب پازلی آجری چرمی   قالب پازلی آجری چرمی

کد : 3012
ابعاد : 5*24*12cm
تعداد در متر مربع: 35 عدد
نوع : تزریق
قالب پازلی اذرین   قالب پازلی اذرین

کد : 3013
ابعاد : 5*20*20cm
تعداد در مترمربع : 25 عدد
نوع : تزریق
قالب پازلی طرح عربی (گیشنیزی)   قالب پازلی طرح عربی (گیشنیزی)

کد : 5000
تعداد در مترمربع: 9 ست(بزرگ و کوچک)
نوع : تزریق