اخبار


انتشار کتاب نانو کامپوزیت

چاپ    ارسال براي دوستان

کتاب نانو کامپوزیتهای پلیمر خاک رس با همکاری کارشناسان شرکت کیمیا صنعت و انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر به مراحل نهایی انتشار رسیده است و طی چند ماه اخیر در سطح گسترده منتشر می شود. این کتاب حاوی  مطالب مفید در رابطه با ساختار مولکولی نانو کامپوزیتها و مزایا و کاربردهای آنها در صنایع مختلف است و قابل استفاده برای اکثر صنعتگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان مرتبط با صنعت نانو می باشد.
کتاب نانوکامپوزیت

شهریور ماه 1391