اخبار


اجراي طرح همکاران ويژه از ابتداي ارديبهشت 95

چاپ    ارسال براي دوستان

  شرکت کيميا صنعت از ابتداي ارديبهشت 95 طرح همکاران ويژه را جهت ارتباط بيشتر با همکاران عزيز فعال در توليد سنگ مصنوعي اجرا مي کند.در اين طرح هر ماه تعدادي از همکاران با توجه به معيار هاي مورد نظر شرکت به عنوان همکار ويژه انتخاب مي شوند و اين افتخار را داريم که به همکاران ويژه در آن ماه خدمات ذيل را ارائه دهيم :

شرايط خدمات فني همکاران ويژه :

  1. بلافاصله پس از طراحي و توليد مدل جديد، نمونه آن براي همکاران ويژه همان ماه ارسال خواهد شد .
  2. هر ماه در بازه زماني از پيش تعيين شده از همکاران ويژه دعوت به عمل مي آيد جهت آشنايي با محصولات جديد و همچنين آموزش هاي احتمالي به نمايشگاه يا کارگاه کيميا صنعت مراجعه نمايند .

شرايط مالي همکاران ويژه :

  1. قالب (تخفيف ويژه)
  2. رنگ و رزين (تخفيف ويژه)
  3. در بازه زماني مشخص براي همکاران ويژه آن ماه هزينه هاي حمل داخلي رايگان مي باشد .

 

ارديبهشت 95