اخبار


راه اندازی دستگاه اتوماسیون کوفه

چاپ   

دستگاه اتوماسیون تولید سنگ مصنوعی امکان تولید 400 متر مربع سنگ را در هر شیف به تولید کننده می دهد. دستگاه اتومات سنگ مصنوعی را در شهر کوفه عرق راه اندازی کردیم، این واحد تولید روزانه 400 متر مربع انواع کفپوش موازییک های آنتیک تولید خواهد نمود.

:: 8 اسفند 1394 , ساعت 15:10